Jesteś tutaj: Strona główna » Archiwalne » „Droga do aktywności zawodowej”

„Droga do aktywności zawodowej”

 

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie informuje, że realizuje projekt systemowy pn. „Droga do aktywności zawodowej ’’w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „ Rynek pracy otwarty dla wszystkich’’, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie’’, Poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych’’.

 

Realizacja projektu przewidziana jest na okres od 01.01.2008r. do 31.12.2014r.

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej 466 uczestników w 2014r. 

Zamierzamy nie tylko ułatwić udział w działaniach zwiększających szanse na podjęcie pracy  i jej utrzymanie, ale i prowadzących do uruchomienia własnej działalności gospodarczej.

 

 Grupę docelową projektu stanowi 466 osób bezrobotnych, w tym 228 kobiet  zarejestrowanych w PUP Myszków, spełniających następujące kryteria:

 • osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Myszków,
 • osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, (tekst jednolity - Dz. U z 2013r. poz.674 z późn. zm.) do których zaliczamy:
  • bezrobotnych do 25 roku życia,
  • bezrobotnych długotrwale lub po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego lub kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
  • bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
  • bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
  • bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
  • bezrobotnych którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
  • bezrobotnych niepełnosprawnych.

Dodatkowym kryterium grupy docelowej jest objęcie:

 • 63 osób bezrobotnych z kategorii NEET (tj. osoby z kategorii NEET to osoby młode w wieku 15-24 lat, które spełniają łącznie trzy warunki, czyli nie pracują - są bezrobotne lub bierne zawodowo, nie kształcą się - nie uczestniczą w kształceniu formalnym, ani nie szkolą i otrzymają ofertę aktywizacji zawodowej w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy);
  oraz
 • minimum 7 osób bezrobotnych, które uprzednio utraciły zatrudnienie w instytucjach sektora oświaty (zarówno pracownicy pedagogiczni jak i personel pomocniczy, których podstawą zatrudnienia było mianowanie lub umowa o pracę).

 

W ramach Projektu "Droga do aktywności zawodowej" Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie realizuje działania wspierające poprzez organizację:

 • pośrednictwa pracy,
 • poradnictwa zawodowego,
 • staży,
 • prac interwencyjnych (w ramach tego działania przewidzieliśmy refundację podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą części poniesionych przez niego kosztów wyposażenia stanowiska pracy skierowanego na prace interwencyjne bezrobotnego).
 • refundacji kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy,
 • dotacji na podjęcie działalności gospodarczej.

Wnioski o zorganizowanie staży, prac interwencyjnych, doposażenia stanowiska pracy oraz na otwarcie własnej działalności gospodarczej są dostępne w punkcie informacyjnym PUP – piętro III, tel. 34 313-50-20 wew.111 oraz na stronie internetowej www.pupmyszkow.pl.


Szczegółowych informacji   na temat realizacji projektu można uzyskać   
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie, ul. Partyzantów 21 lub telefonicznie 34 313-50-20.

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Wniosek o staż - Poddziałanie 6.1.3 EFS POKL 2014-01-29 314.07kB plik stracił ważność
Dokument PDF Wniosek o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych dla przedsiębiorców POKL 6.1.3 2014-01-30 913.53kB plik stracił ważność
Dokument PDF Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach Poddziałania 6.1.3 POKL 2014-02-19 947.51kB POBIERZ
Dokument PDF Wniosek o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej Poddziałanie 6.1.3 POKL 2014-02-19 749.62kB plik stracił ważność
Liczba wyświetleń: 2254
Rejestr zmian
Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Opublikował(a): Agencja Interaktywna Hulio (2012-10-31 11:30:12)
Zredagował(a): Grzegorz Surma (2014-09-08 10:34:14)