Jesteś tutaj: Strona główna » Archiwalne » „Na pytanie: Praktyka? – Odpowiadam: TAK”

„Na pytanie: Praktyka? – Odpowiadam: TAK”

UWAGA!!!
NOWY NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU
„Na pytanie: Praktyka? – Odpowiadam: TAK”

 

JEŻELI JESTEŚ:

Osobą bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie

JEŻELI CHCESZ:

• Uczestniczyć w przyuczenia do pracy dorosłych • Zdobyć kwalifikacje • Uzyskać dokumenty potwierdzające nabycie umiejętności zawodowych • Uczestniczyć w szkoleniu z zakresu rozwoju osobistego

PRZYJDŹ DO POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MYSZKOWIE,

który realizuje  projektu:
„Na pytanie: Praktyka? – Odpowiadam: TAK”

Oferujemy:

• Usługi w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego; • Szkolenie z zakresu rozwoju osobistego; • Przyuczenie do pracy dorosłych;

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie pokrywa koszty:

•  stypendiów wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne •  egzaminu  po zakończeniu praktycznej nauki zawodu dorosłych •  szkoleń •  dojazdów

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie PUP w Myszkowie pok. 105 (I pietro)

JEŻELI JESTEŚ:

Pracodawcą

JEŻELI CHCESZ:

realizować przyuczenie do pracy dorosłych

ZAPRASZAMY 

DO POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MYSZKOWIE

który realizuje projekt

„Na pytanie: Praktyka? – Odpowiadam: TAK”

Oferujemy:

  • skierowanie osoby bezrobotnej do odbycia przyuczenia do pracy dorosłych na okres do 6 miesięcy.
  • pokrycie kosztów egzaminu końcowego
  • refundację części kosztów związanych z realizacją praktycznej nauki zawodu dorosłych (do 2% przeciętnego wynagrodzenia za pełny miesiąc realizacji programu);
  • wypłatę jednorazowej premii po zakończeniu programu i zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy lub egzaminu czeladniczego w wysokości ok. 440,00 zł za każdy pełny  miesiąc praktycznej nauki zawodu dorosłych.

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W MYSZKOWIE

REALIZUJE

projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

pt „Na pytanie: Praktyka? – Odpowiadam: TAK”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VI:  Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

PRACODAWCÓW

I OSOBY BEZROBOTNE CHCĄCE UCZESTNICZYĆ W PROJEKCIE

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!!

 

Maj  2011


 

Bliższe informacje: PUP Myszków ul. Partyzantów 21, 42-300 Myszków tel. (034) 313 50 20

Liczba wyświetleń: 1936
Rejestr zmian
Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Opublikował(a): Agencja Interaktywna Hulio (2012-10-31 11:33:23)
Zredagował(a): Grzegorz Surma (2013-01-07 09:28:39)