Jesteś tutaj: Strona główna » Archiwalne » „Wskażmy młodym drogę”

„Wskażmy młodym drogę”

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie od 1 marca 2012 roku rozpoczął realizację projektu współfinansowanego  ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: „Wskażmy młodym drogę” w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wartość projektu - 1 178 520,01 zł. Liczba uczestników projektu - 110  osób

Okres realizacji projektu: 01.03.2012 r. do 30.09.2013 r.

  Program kierowany jest do zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie: osób  bezrobotnych do 25 roku życia (co najmniej 60% ze 110 osób) lub Pozostali uczestnicy (osoby nie kwalifikujące się w grupach będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy) to osoby bezrobotne, które  w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, nie ukończyli  27 roku życia ( max.40%).

Co najmniej 45% uczestników projektu stanowić będą kobiety.

W ramach projektu przewiduje się:

  • objęcie pośrednictwem pracy i poradnictwem zawodowym
  • skierowanie 110 uczestników na 6 miesięczny staż
  • w okresie odbywania stażu 20 uczestników będzie mogła skorzystać z refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub nad osobą zależną
  • skierowanie 40 uczestników na 6 miesięczne prace interwencyjne po zakończonym stażu.

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Myszków oraz pracodawców.

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie od 1 marca 2012 do 31 sierpnia 2012r.

Pośrednicy pracy tutejszego Urzędu udzielają informacji o projekcie.

Wszelkie dokumenty związane z organizacją stażu, refundacji opieki nad dzieckiem/osobą zależną do pobrania w zakładce / Klient Indywidualny / Pliki do pobrania


 

      Dnia 30.03.2012r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie odbyło się spotkanie informacyjne na temat projektu pt. „Wskażmy młodym drogę” Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Na spotkanie przybyli: Marszałek Województwa Śląskiego, Starosta Myszkowski,  a także przedstawiciele lokalnych firm. Dyrektor PUP Myszków przywitał zgromadzonych gości, następnie głos zabrał Starosta Myszkowski. W dalszej części spotkania rozpoczęto prezentację projektu pt. „Wskażmy młodym drogę” w ramach której przedstawiono źródła dofinansowania projektu, jego wartość, cele, dokonano charakterystyki uczestników projektu oraz zaplanowane formy wsparcia. Omówiono również planowaną efektywność realizowanego projektu. Dyrektor PUP Myszków wraz z pracownikami zaangażowanymi w realizację projektu udzielił odpowiedzi na zadane przez pracodawców pytania dot. projektu. Na zakończenie zabrał głos Marszałek Województwa Śląskiego w sprawie funduszy unijnych.

 


 

 

 

Projekt „ Wskażmy młodym drogę” w ramach Poddziałania 6.1.1 POKL podlega ciągłemu monitoringu. W ciągu miesiąca przeprowadzamy od 5 do 7 wizyt monitorujących miejsca odbywania staży oraz prac interwencyjnych.

 

W ramach stażu zostało skierowanych zakładanych 119 osób.

 

Obecnie jeszcze 6 osób kontynuuje staż. Ostatnie osoby rozpoczęły go w grudniu 2012r. (5 osób) i w styczniu 2013r. (1 osoba).

 

Uczestnicy Projektu odbywając staż zdobyli maksymalnie 6-cio miesięczne doświadczenie między innymi na takich stanowiskach jak: sprzedawca, magazynier, fryzjer, fakturzysta, fizjoterapeuta, pracownik biurowy, specjalista do spraw reklamy, laborant.


Na prace interwencyjne zostały skierowane 34 osoby.

 

Do końca lutego jeszcze 6 osób podejmie zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych.

 

Zachęcamy do zatrudniania naszych uczestników Projektu.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.1 POKL

 

Galerie zdjęć

Liczba wyświetleń: 2031
Rejestr zmian
Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Opublikował(a): Agencja Interaktywna Hulio (2012-10-31 11:34:27)
Zredagował(a): Grzegorz Surma (2013-02-06 13:13:35)