Jesteś tutaj: Strona główna » Archiwalne » „Zyskać w wieku 50+”

„Zyskać w wieku 50+”

PROJEKT PN. „ZYSKAĆ W WIEKU 50+”Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie informuje, że przystąpił do realizacji projektu pn. „Zyskać w wieku 50+” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „ Rynek pracy otwarty dla wszystkich ‘’ , Działanie 6.1 „ Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie’’, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy’’.

 

Realizacja projektu przewidziana jest od dnia 01.12.2012 r. do dnia 31.07.2014 r.
                                                                                                                                                                                                                  Celem głównym projektu jest zwiększenie konkurencyjności osób bezrobotnych w wieku 50+ na rynku pracy poprzez ich udział w kompleksowych i skoordynowanych działaniach aktywizacyjnych.

 

Cel główny  będzie realizowany poprzez szczegółowe cele projektu tj.:

 

  • objęcie 112 osób bezrobotnych pośrednictwem pracy i poradnictwem zawodowym;
  • pomoc w nabywaniu umiejętności i zwiększaniu motywacji do aktywnego poszukiwania pracy  ( poprzez warsztaty aktywizacyjne);
  • zdobycie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy na określonym stanowisku         u pracodawcy w ramach stażu (30 osób) ;
  • uzupełnienie, podniesienie, zmiana umiejętności i kwalifikacji zawodowych poprzez wsparcie – szkolenia zawodowe:

-    operator maszyn i urządzeń sprzątających – 11 osób,
-    brukarz – 10 osób,
-    opiekunka dziecięca, osób starszych i niepełnosprawnych – 11 osób,

  • wsparcie poprzez zatrudnienie subsydiowane – prace interwencyjne (50 osób).

 

 

Grupę docelową projektu stanowić będą osoby bezrobotne, kobiety jak i mężczyźni w wieku powyżej 50-ego roku życia  zarejestrowani w PUP Myszków w tym:

 

  • 51 osób długotrwale bezrobotnych (w tym 27 kobiet);
  • 52 osoby z terenów wiejskich (w tym 27 kobiet)

 

Szczegółowe informacje o uczestnictwie w projekcie „Zyskać w wieku 50+’’ można uzyskać u pośredników pracy w siedzibie tutejszego Urzędu (p. III) oraz na stronie internetowej www.pupmyszkow.pl.                                                                                   

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w w/w projekcie proszone będą do zgłoszenia się u swojego pośrednika pracy w celu wypełnienia ankiety początkowej. Termin rekrutacji został zaplanowany na miesiąc luty-marzec 2013r.

 

Również zostanie zorganizowana konferencja informacyjna dla pracodawców dotycząca projektu „Zyskać w wieku 50+” oraz form wsparcia przewidzianych w nim.


Serdecznie zapraszamy.   

  

W związku z realizacją projektu „ Zyskać w wieku 50+’’ ’’ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich’’, Działanie 6.1 „ Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie’’, Poddziałanie 6.1.1 „ Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy’’, odbywają się Warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych.

 

Wyżej wymienione Warsztaty realizowane są w miesiącach marzec-kwiecień 2013r. Odbywają się w formie 3 dniowych spotkań dla uczestników Projektu w 8 grupach do 14 osób. Na zajęciach omawiane są zasady sporządzania dokumentów aplikacyjnych, zagadnienia dotyczące autoprezentacji w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, metody i techniki poszukiwania pracy ( plan, źródła oraz metody poszukiwania prac ), podstawy obsługi komputera niezbędnej do poszukiwania pracy.

 

 

 

 

 

Trwa realizacja Projektu "Zyskać w wieku 50+" w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL.

Od 1 lipca do 31 lipca 2013 trwa kurs "Brukarz". Po odbyciu częsci teoretycznej, uczestnicy kursu biorą udział w części praktycznej szkolenia.

Ponadto trwa realizacja umów zawartych na odbycie staży przez bezrobotnych uczestników Projektu oraz prac interwencyjnych w ramach, których zostali zatrudnieni uczestnicy Projektu "Zyskać w wieku 50+".

Okres realizacji Projektu zakończy się 31 lipca 2014 roku.

 


 

 

W ramach realizacji Projektu „Zyskać w wieku 50+” z Poddziałania 6.1.1 PO KL w 2013r. odbyły się następujące formy:

 

1. Warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych, które realizowane były w miesiącach marzec-kwiecień 2013r. Odbywały się w formie 3 dniowych spotkań dla uczestników Projektu w 8 grupach do 14 osób.

2. Szkolenia zawodowe:

 

  • Opiekunka dziecięca, osób starszych i niepełnosprawnych – szkolenie to trwało od 22.04.2013r. do 14.05.2013r. , brało w nim udział 11 uczestników Projektu;
  • Organizator procesów sprzątania – okres trwania szkolenia to 16.05.2013r. do 28.05.2013r., 11 uczestników zakończyło w/w kurs;
  • Brukarz- okres realizacji kursu od 01.07.2013r. do 31.07.2013r., w/w kurs zakończyło 10 uczestników.

3. Staże – ogółem 30 osób skorzystało z w/w formy aktywizacji zawodowej. Pierwsze umowy zawarte na odbycie staży rozpoczęły się z 06.05.2013r., a ostatnie zakończyły się z dniem 02.12.2013r.

4. Prace interwencyjne – nadal trwa realizacja w/w formy, w ramach której zostali zatrudnieni uczestnicy Projektu „Zyskać w wieku 50+”. Ogółem 50 osób skorzystało z tej formy aktywizacji zawodowej. Pierwsze osoby podjęły zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych w kwietniu 2013r. Ostatecznie w/w forma aktywizacji zawodowej zakończy się 30.06.2013r.

 

Okres realizacji Projektu „Zyskać w wieku 50+” w ramach Poddziałania 6.1.1 zakończy się 31 lipca 2014.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.1 POKL.

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Regulamin 2013-02-22 507.59kB POBIERZ
Dokument PDF Załącznik nr 1 2013-02-22 76.38kB POBIERZ
Dokument PDF Wniosek na staż 2013-02-28 244kB plik stracił ważność
Dokument PDF Wniosek na prace interwencyjne 2013-02-28 928.97kB plik stracił ważność
Dokument PDF Zgłoszenie krajowej oferty pracy 2013-02-28 40.21kB POBIERZ
Liczba wyświetleń: 1994
Rejestr zmian
Autor: Piotr Jarkiewicz
Opublikował(a): Grzegorz Surma (2013-01-07 09:12:15)
Zredagował(a): Grzegorz Surma (2014-01-27 15:30:25)