Jesteś tutaj: Strona główna » Archiwalne » „Biznesmen - Bizneswomen”

„Biznesmen - Bizneswomen”

 

 

PROJEKT KONKURSOWY PN. „BIZNESMEN – BIZNESWOMEN”

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie informuje, że przystąpił w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Częstochowie oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Kłobucku do realizacji projektu konkursowego pn. „Biznesmen – Bizneswomen” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.

Realizacja projektu przewidziana jest od dnia 01.10.2012 r. do dnia 30.09.2014 r.

 

Celem głównym projektu jest podjęcie samozatrudnienia przez 150 kobiet/mężczyzn w wyniku otrzymania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej do dnia 30.09.2013 r.

Cel główny będzie realizowany poprzez szczegółowe cele projektu tj.:

- stworzenie osobistej wizji kariery zawodowej w ramach IPD dla 60 uczestników projektu, w tym 32 kobiet,

- zdobycie wiedzy niezbędnej do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej przez 150 osób, w tym 79 kobiet,

- otrzymanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez 150 osób, w tym 79 kobiet.

Grupę docelową projektu stanowić będzie 150 osób bezrobotnych pragnących rozpocząć działalność gospodarczą, zarejestrowanych w:

- Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie – 70 osób, w tym 37 kobiet,

- Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku – 40 osób, w tym 21 kobiet,

- Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie – 40 osób, w tym 21 kobiet.

Ponadto w w/w grupie przewidziano uczestnictwo:

- bezrobotnych kobiet/mężczyzn powyżej 50 roku życia – min. 60% ogółu uczestników, tj. 90 osób, w tym 47 kobiet,

- bezrobotnych niepełnosprawnych kobiet/mężczyzn – min. 20% ogółu uczestników, tj. 30 osób, w tym 16 kobiet,

- bezrobotnych kobiet – min. 52,2 % ogółu uczestników, tj. 79 kobiet.

W ramach projektu przewidziano następujące zadania:

- Indywidualny Plan Działania,

- Szkolenie i doradztwo z zakresu przedsiębiorczości,

- Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje nt. rekrutacji do projektu pn. „Biznesmen – Bizneswomen” zostaną zamieszczone w terminie późniejszym.

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2

 

Zasady promocji projektów realizowanych 
w ramach PO KL

 

  1. Jak promować projekty współfinansowane ze środków EFS
  2. Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach PO KL (obowiązują od 04.02.2009)
  3. Obowiązujące logotypy UE i PO KL

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Liczba wyświetleń: 2852
Rejestr zmian
Autor: Piotr Jarkiewicz
Opublikował(a): Grzegorz Surma (2012-12-21 08:08:00)
Zredagował(a): Grzegorz Surma (2015-01-07 08:40:29)