Jesteś tutaj: Strona główna » Archiwalne » „Czas na zmiany IV"

„Czas na zmiany IV"

 

 

 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu VI : „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”

Działania 6.1

„Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”

Poddziałania 6.1.2

„Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na
rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług świadczonych przez pośrednictwo i poradnictwo zawodowe w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie.

Realizacja niniejszego projektu przyczyni się do dostosowania działalności PUP Myszków do standardów usług rynku pracy. W ramach projektu zwiększamy liczbę pośredników pracy i doradców zawodowych. Dzięki temu będziemy w stanie jeszcze skuteczniej niż dotychczas:

  • Wspierać bezrobotnych w efektywnym poruszaniu się po rynku pracy prowadzącym do podjęcia przez nich odpowiedniej pracy;
  • Pomagać pracodawcom w rekrutacji odpowiednich kandydatów do pracy.


Termin realizacji projektu: 1 stycznia 2013 r. - 30 września 2014 r.

Liczba wyświetleń: 2485
Rejestr zmian
Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Opublikował(a): Agencja Interaktywna Hulio (2012-10-31 11:31:47)
Zredagował(a): Grzegorz Surma (2013-01-31 08:44:17)