Jesteś tutaj: Strona główna » Archiwalne » "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie (I)"

"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie (I)"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

„Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie (I)"

 

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie informuje, że uzyskał dofinansowanie na  realizację projektu  pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie (I)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa VII „Regionalny rynek pracy”, Działanie 7.2. „Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia”.


Wartość projektu to 1 801 200,00 zł jego realizacja przewidziana
jest na okres od dnia 01.07.2015r.  do dnia 31.12.2015r.


    Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia dla 186 osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy zarejestrowani w Powiatowym Urzedzie Pracy w Myszkowie. Cel główny projektu będzie realizowany poprzez usługi i instrumenty rynku pracy przewidziane w jego ramach  tj.:

 • pośrednictwo pracy,
 • pośrednictwo zawodowe,
 • staże,
 • prace interwencyjne,
 • jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy.

Grupę docelową projektu będzie stanowić 186 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Myszkowie w tym 104 kobiet powyżej 29 roku życia. W/w osoby muszą posiadać I lub II profil pomocy oraz muszą należeć co najmniej do jednej z poniższych grup tj.:

 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby długotrwale bezrobotne,*
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

*osoby długotrwale bezrobotne – OSOBY BEZROBOTNE NIEPRZERWANIE  przez okres PONAD 12 miesięcy.

Szczegółowych informacji dot. Uczestnictwa w projekcie można uzyskać u doradców klienta w siedzibie tut. Urzędu (piętro III) oraz na stronie internetowej www.pupmyszkow.pl.

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Wniosek o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych dla osoby bezrobotnej w wieku 30+ - RPO 2015-07-16 1.28MB plik stracił ważność
Dokument PDF Wniosek o organizację stażu dla osoby bezrobotnej w wieku 30+ - RPO 2015-07-16 537.2kB plik stracił ważność
Dokument PDF Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osoby bezrobotnej w wieku 30+ - dotyczy osób dlugotrwale bezrobotnych - RPO 2015-07-16 880.51kB plik stracił ważność
Dokument PDF Wniosek w sprawie dokonania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wieku 30+ - dotyczy osób dlugotrwale bezrobotnych - RPO 2015-07-16 1.22MB plik stracił ważność
Liczba wyświetleń: 827
Rejestr zmian
Autor: Piotr Jarkiewicz
Opublikował(a): Grzegorz Surma (2015-07-16 12:21:17)
Zredagował(a): Grzegorz Surma (2016-03-03 09:09:16)