Jesteś tutaj: Strona główna » Realizowane » "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (III)"

"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (III)"

 

 

 

 

 

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie myszkowskim (III)

 

 


Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie informuje, że przystąpił do realizacji projektu pozakonkursowego  pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (III)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I  „Osoby młode na rynku pracy", Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy’’, Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego’’.

 

Wartość projektu to 4 115 974,29zł jego realizacja przewidziana jest od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2018r.

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 479 osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim.

 

Cel główny będzie realizowany poprzez usługi i instrumenty rynku pracy przewidziane w ramach projektu tj.:

  • objęcie 479 osób bezrobotnych pośrednictwem pracy;
  • objęcie 107 osób poradnictwem zawodowym;
  • zdobycie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy na określonym stanowisku u pracodawcy w ramach stażu oraz bonu stażowego  (288 osób) ;
  • wsparcie poprzez zatrudnienie subsydiowane – prace interwencyjne (85 osób);
  • bon na zasiedlenie dla (33 osób);
  • jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (60 osób);
  • wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy (13 osób).

Grupę docelową projektu stanowić będą osoby młode, kobiety jak i mężczyźni w wieku 18-29 lat  zarejestrowani    w PUP Myszków, jako osoby bezrobotne, należące do I lub II profilu pomocy oraz należące do kategorii tzw. młodzieży NEET ( tj. nie pracuje, nie kształci się  i nie szkoli)  w tym: 

  • osoby długotrwale bezrobotne;
  • osoby z niepełnosprawnościami.

Uwaga!

Osoby bezrobotne do 25 roku życia, muszą otrzymać wsparcie w ramach projektu w ciągu 4 miesięcy od dnia zarejestrowania w PUP, natomiast osoby powyżej 25 roku życia - w ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

 

Szczegółowe informacje o uczestnictwie w projekcie można uzyskać  u doradców klienta w siedzibie tutejszego Urzędu (p. III) oraz na stronie internetowej www.pupmyszkow.pl.                                                                                   

Osoby zainteresowane uczestnictwem w w/w projekcie proszone będą do zgłoszenia się do doradcy klienta w celu wypełnienia ankiety początkowej. Rekrutacja będzie odbywała się od miesiąca stycznia 2017r. do końca roku 2018.

 

 

Serdecznie zapraszamy

 

 

 

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Wniosek o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych dla osoby bezrobotnej w wieku do 30 lat PO WER 2018 2018-01-16 1.32MB plik stracił ważność
Dokument PDF PLAKAT PROMOCYJNY PRACE INTERWENCYJNE PO WER 2017-02-21 213.55kB POBIERZ
Dokument PDF Plakat informacyjny PO WER 2017-05-11 396.83kB POBIERZ
Dokument PDF Wniosek o organizację stażu POWER 2018 2018-02-26 663.57kB plik stracił ważność
Dokument PDF Wniosek o przyznanie bonu stażowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia PO WER 2018-02-26 655.59kB plik stracił ważność
Dokument PDF Wniosek o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osoby bezrobotnej do 30-go roku życia (PO WER) 2018 2018-02-26 1.32MB plik stracił ważność
Dokument PDF Wniosek o przyznanie ryczałtu w ramach bonu stażowego PO WER 2018-02-26 911.75kB POBIERZ
Dokument PDF Wniosek o wypłatę premii po zakonczeniu zatrudnienia bezrobotnego któremu przyznano bon stazowy PO WER 2018-02-26 475.06kB POBIERZ
Dokument PDF Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu na podstawie bonu stażowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku PO WER 2018 2018-02-26 1.3MB plik stracił ważność
Dokument PDF Wniosek w sprawie dokonania refundacji_kosztów wyposażenia lub doposażenia_stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - PO WER 2018-02-26 1.61MB POBIERZ
Dokument PDF REGULAMIN w sprawie przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej 2018-02-14 725.13kB POBIERZ
Dokument PDF Power Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia 2018-06-08 886.31kB POBIERZ
Liczba wyświetleń: 437
Rejestr zmian
Autor: Grzegorz Surma
Opublikował(a): Grzegorz Surma (2017-01-17 14:24:37)
Zredagował(a): Grzegorz Surma (2018-07-18 09:03:46)