Jesteś tutaj: Strona główna » Realizowane » "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (III)"

"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (III)"

 

 

 

 

 

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie myszkowskim (III)

 

 


Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie informuje, że przystąpił do realizacji projektu pozakonkursowego  pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (III)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I  „Osoby młode na rynku pracy", Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy’’, Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego’’.

 

Wartość projektu to 4 752 703,83zł jego realizacja przewidziana jest od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2018r.

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 574 osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim.

 

Cel główny będzie realizowany poprzez usługi i instrumenty rynku pracy przewidziane w ramach projektu tj.:

  • objęcie 574 osób bezrobotnych pośrednictwem pracy
  • objęcie 100 osób poradnictwem zawodowym;
  • zdobycie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy na określonym stanowisku u pracodawcy w ramach stażu oraz bonu stażowego  (295 osób) ;
  • wsparcie poprzez zatrudnienie subsydiowane – prace interwencyjne (199 osób);
  • bon na zasiedlenie dla (20 osób)
  • jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (60 osób)

Grupę docelową projektu stanowić będą osoby młode, kobiety jak i mężczyźni w wieku 18-29 lat  zarejestrowani    w PUP Myszków, jako osoby bezrobotne, należące do I lub II profilu pomocy oraz należące do kategorii tzw. młodzieży NEET ( tj. nie pracuje, nie kształci się  i nie szkoli)  w tym: 

  • osoby długotrwale bezrobotne;
  • osoby z niepełnosprawnościami.

Szczegółowe informacje o uczestnictwie w projekcie można uzyskać  u doradców klienta w siedzibie tutejszego Urzędu (p. III) oraz na stronie internetowej www.pupmyszkow.pl.                                                                                   

Osoby zainteresowane uczestnictwem w w/w projekcie proszone będą do zgłoszenia się do doradcy klienta w celu wypełnienia ankiety początkowej. Rekrutacja będzie odbywała się od miesiąca stycznia 2017r. do końca roku 2018.

 

 

Serdecznie zapraszamy

 

 

 

Liczba wyświetleń: 343
Rejestr zmian
Autor: Grzegorz Surma
Opublikował(a): Grzegorz Surma (2017-01-17 14:24:37)
Zredagował(a): Grzegorz Surma (2018-04-05 07:43:41)