Jesteś tutaj: Strona główna » Archiwalne » "Dojrzały i aktywny"

"Dojrzały i aktywny"

 

 

 

 

 

 

PROJEKT PN. „DOJRZAŁY I AKTYWNY”Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie informuje, że przystąpił do realizacji projektu  pn. „Dojrzały i aktywny” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI  „ Rynek pracy otwarty dla wszystkich ‘’ , Działanie 6.1 „ Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie’’, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy’’.

 

Realizacja projektu przewidziana jest od dnia 01.04.2014 r. do dnia 30.06.2015 r.

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie konkurencyjności osób bezrobotnych w wieku 50+ na rynku pracy poprzez ich udział w kompleksowych i skoordynowanych działaniach aktywizacyjnych.

 

Cel główny  będzie realizowany poprzez szczegółowe cele projektu tj.:

  • objęcie 90 osób bezrobotnych pośrednictwem pracy i poradnictwem zawodowym;
  • pomoc w nabywaniu umiejętności i zwiększaniu motywacji do aktywnego poszukiwania pracy                                      (poprzez warsztaty aktywizacyjne);
  • zdobycie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy na określonym stanowisku u pracodawcy w ramach stażu    (40 osób) ;
  • wsparcie poprzez zatrudnienie subsydiowane – prace interwencyjne (50 osób). 

Grupę docelową projektu stanowić będą osoby bezrobotne, kobiety jak i mężczyźni w wieku powyżej 50-ego roku życia  zarejestrowani w PUP Myszków w tym: 

  • 23 osoby długotrwale bezrobotne (w tym 17 kobiet);
  • 34 osoby z terenów wiejskich (w tym 14 kobiet)

Szczegółowe informacje o uczestnictwie w projekcie „Dojrzały i aktywny’’ można uzyskać  u pośredników pracy w siedzibie tutejszego Urzędu (p. III) oraz na stronie internetowej www.pupmyszkow.pl.                                                                                   

Osoby zainteresowane uczestnictwem w w/w projekcie proszone będą do zgłoszenia się  u swojego pośrednika pracy w celu wypełnienia ankiety początkowej. Termin rekrutacji został zaplanowany na miesiąc kwiecień-czerwiec 2014r.

 

Serdecznie zapraszamy.   

 


 

 

Informacja o warsztatach

 

W związku z realizacją projektu „ Dojrzały i aktywny’’ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich’’, Działanie 6.1 „ Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie’’, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy’’, odbywają się Warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych.

 

Wyżej wymienione Warsztaty realizowane są w miesiącach kwiecień-maj  2014r. Odbywają się w formie 3 dniowych spotkań dla uczestników Projektu w 6 grupach po ok. 15 osób. Na zajęciach omawiane są zasady sporządzania dokumentów aplikacyjnych, zagadnienia dotyczące autoprezentacji w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, metody i techniki poszukiwania pracy ( plan, źródła oraz metody poszukiwania prac ), podstawy obsługi komputera niezbędnej do poszukiwania pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Trwa realizacja Projektu „Dojrzały i aktywny” w ramach  Poddziałania  6.1.1 PO KL. Odbywają się Warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy i nabywania kompetencji kluczowych.

 

 


Ponadto rozpoczęła się  realizacja umów zawartych na odbycie staży organizowanych u pracodawcy  oraz prac interwencyjnych w ramach, których zostali zatrudnieni uczestnicy Projektu „Dojrzały i aktywny”.
Nadal trwa rekrutacja do Projektu, dlatego zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w nim o skontaktowanie się ze swoim Doradcą Klienta.

Pliki do pobrania

Liczba wyświetleń: 1577
Rejestr zmian
Autor: Piotr Jarkiewicz
Opublikował(a): Grzegorz Surma (2014-04-11 14:47:22)
Zredagował(a): Grzegorz Surma (2014-11-19 11:14:51)