Jesteś tutaj: Strona główna » Archiwalne » "Potencjał Młodości"

"Potencjał Młodości"

Serdecznie ZAPRASZAMY osoby bezrobotne do 30r.ż. do udziału

w Programie Specjalnym  pn.: „POTENCJAŁ MŁODOŚCI”

    

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie

rozpoczął realizację Programu Specjalnego finansowanego  ze środków rezerwy Funduszu Pracy w 2013r.

 

 

Program skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Myszkowie, które nie ukończyły 30 lat, a w stosunku do których wcześniej zastosowane usługi i instrumenty,  nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.

 

Aktywizacją zawodową w trakcie realizacji programu objętych zostanie 50 osób.

 

Przez cały czas trwania projektu wszyscy uczestnicy będą korzystali z usług rynku pracy tj. pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

 

Formy wsparcia realizowane w projekcie:

  • staż,
  • szkolenie z zakresu przedsiębiorczości,
  • jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Okres realizacji projektu:  01.05.2013r. – 31.12.2013r.

 

Rekrutacja trwa do wyczerpania wolnych  miejsc na staż i przyznania jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

 Szczegółowe informacje udzielają pracownicy CAZ Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie

 

 


 

KRYTERIA  UDZIAŁU   W   PROGRAMIE   SPECJALNYM

  „POTENCJAŁ   MŁODOŚCI”

 

 

 

Program Specjalny finansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy w 2013r.

  1. I. Informacje ogólne:

Program skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Myszkowie, które nie ukończyły 30 lat, a w stosunku do których wcześniej zastosowane usługi i instrumenty, nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.

 

Aktywizacją zawodową w trakcie realizacji programu objętych zostanie 50 osób.

 

Wszyscy uczestnicy będą korzystali z usług rynku pracy tj. pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, przez cały czas trwania projektu.

 

Okres realizacji programu:  01.05.2013r. – 31.12.2013r.

  1. II. Formy wsparcia realizowane w projekcie:

 - staże: 20 osób - okres trwania stażu 5 m-cy; po zakończonym stażu, przewidywany okres zatrudnienia min. 3 miesiące, w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity - Dz. U z 2013r. poz.674 z późn. zm.) osobie uprawnionej do odbycia stażu będzie przysługiwało stypendium, wypłacane  na zasadach określonych w w/w ustawie.

 

Dla bezrobotnego podejmującego zatrudnienie po odbytym stażu, przewidziany jest grant, który  zostanie przeznaczony na zniwelowanie kosztów dojazdu do miejsca pracy.

 

Dla pracodawcy, który po zakończeniu stażu zatrudni osobę bezrobotną na pełny etat na min. 3 m-ce przewidziany jest grant, który może zostać przeznaczony na obowiązkowe opłaty związane z zatrudnieniem pracownika.

 

- szkolenie z zakresu przedsiębiorczości: 30 osób - organizowane będzie zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity - Dz. U z 2013r. poz.674 z późn. zm.) a zakończone zostanie egzaminem sprawdzającym wiedzę bezrobotnych, na temat samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Środki finansowe zostaną udzielone bezrobotnemu, po pozytywnym zdaniu powyższego egzaminu.

 

- jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej: 30 - osób

 

Wysokość udzielanej w projekcie dotacji - 21 000,00 zł.

 

Dotacjobiorca będzie mieć możliwość skorzystania z grantu do wyboru:

 

- na adaptację pomieszczenia przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej lub

- na pokrycie obligatoryjnych opłat związanych z prowadzeniem rozpoczętej działalności gospodarczej.

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Wniosek o staż - PROGRAM SPECJALNY "Potencjał Młodości" 2013-05-23 894.47kB plik stracił ważność
Dokument PDF Wniosek o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej - program specjalny "Potencjał Młodości" 2013-06-05 1.21MB plik stracił ważność
Liczba wyświetleń: 1525
Rejestr zmian
Autor: Piotr Jarkiewicz
Opublikował(a): Grzegorz Surma (2013-05-23 13:05:16)
Zredagował(a): Grzegorz Surma (2015-01-07 08:41:16)