Jesteś tutaj: Strona główna » Archiwalne » Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (I)

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (I)

 

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (I)


Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie informuje, że przystąpił do realizacji projektu systemowego  pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (I)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I  „ Osoby młode na rynku pracy ‘’, Działanie 1.1 „ Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy’’, Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego’’.

 

Wartość projektu to 2 841 200,00zł jego realizacja przewidziana jest od dnia 01.04.2015r. do dnia 31.12.2015r.

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 311 osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim.

 Cel główny będzie realizowany poprzez usługi i instrumenty rynku pracy przewidziane w ramach projektu tj.:

  • objęcie 311 osób bezrobotnych pośrednictwem pracy
  • objęcie 60 osób poradnictwem zawodowym;
  • zdobycie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy na określonym stanowisku u pracodawcy w ramach stażu  (170 osób);
  • zdobycie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy na określonym stanowisku u pracodawcy w ramach bonu stażowego  (20 osób);
  • jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 34 osób;
  • wsparcie poprzez zatrudnienie subsydiowane – prace interwencyjne (67 osób);
  • bon na zasiedlenie dla 10 osób
  • nabycie umiejętności praktycznych oraz zdobywanie wiedzy teoretycznej niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych w ramach przyuczenia do pracy dorosłych (10 osób)

Grupę docelową projektu stanowić będą osoby młode, kobiety jak i mężczyźni w wieku 18-29 lat  zarejestrowani w PUP Myszków, jako osoby bezrobotne, należące do I lub II profilu pomocy oraz należące do kategorii tzw. młodzieży NEET (tj. nie pracuje, nie kształci się i nie szkoli)  w tym: 

  • 114 osoby długotrwale bezrobotne;
  • 7 osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje o uczestnictwie w projekcie można uzyskać  u doradców klienta w siedzibie tutejszego Urzędu (p. III) oraz na stronie internetowej www.pupmyszkow.pl.                                                                                   

Osoby zainteresowane uczestnictwem w w/w projekcie proszone będą do zgłoszenia się do doradcy klienta w celu wypełnienia ankiety początkowej. Rekrutacja będzie odbywała się od miesiąca kwietna 2015r. do końca roku.

 

Serdecznie zapraszamy

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Wniosek o organizację stażu dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia z kategorii NEET 2015-04-27 341.85kB plik stracił ważność
Dokument PDF Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia z kategotii NEET 2015-04-27 744.59kB plik stracił ważność
Dokument PDF Wniosek o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia w kategoriiu NEET 2015-04-27 683.11kB plik stracił ważność
Dokument PDF Wniosek pracodawcy o gotowości utworzenia miejsc przygotowania zawodowego dla bezrobotnych do 30 roku życia z kategorii NEET 2015-05-13 664.24kB plik stracił ważność
Dokument PDF Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis - rozporzadzenie KE nr 1407 2013 2015-05-13 417.29kB POBIERZ
Dokument PDF Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu na podstawie bonu stażowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia z kategorii NEET 2015-06-09 515.43kB plik stracił ważność
Liczba wyświetleń: 983
Rejestr zmian
Autor: Piotr Jarkiewicz
Opublikował(a): Grzegorz Surma (2015-04-27 13:16:36)
Zredagował(a): Grzegorz Surma (2015-06-19 09:10:38)