Jesteś tutaj: Strona główna » Archiwalne » Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (II)

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (II)

 

 

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy

w powiecie myszkowskim (II)


Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie informuje, że przystąpił do realizacji projektu pozakonkursowego  pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (II)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I  „ Osoby młode na rynku pracy ‘’, Działanie 1.1 „ Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy’’, Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego’’.

 

Wartość projektu to 2 271 421,00zł jego realizacja przewidziana jest od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 304 osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim.

 

Cel główny będzie realizowany poprzez usługi i instrumenty rynku pracy przewidziane w ramach projektu tj.:

  • objęcie 304 osób bezrobotnych pośrednictwem pracy
  • objęcie 60 osób poradnictwem zawodowym;
  • zdobycie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy na określonym stanowisku u pracodawcy w ramach stażu  (100 osób) ;
  • zdobycie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy na określonym stanowisku u pracodawcy w ramach bonu stażowego  (64 osoby) ;
  • wsparcie poprzez zatrudnienie subsydiowane – prace interwencyjne (120 osób);
  • bon na zasiedlenie dla (10 osób)
  • nabycie umiejętności praktycznych oraz zdobywanie wiedzy teoretycznej niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych w ramach przyuczenia do pracy dorosłych  (10 osób)

Grupę docelową projektu stanowić będą osoby młode, kobiety jak i mężczyźni w wieku 18-29 lat  zarejestrowani w PUP Myszków, jako osoby bezrobotne, należące do I lub II profilu pomocy oraz należące do kategorii tzw. młodzieży NEET ( tj. nie pracuje, nie kształci się i nie szkoli)  w tym: 

  • 96 osób długotrwale bezrobotnych;
  • 12 osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje o uczestnictwie w projekcie można uzyskać  u doradców klienta                    w siedzibie tutejszego Urzędu (p. III) oraz na stronie internetowej www.pupmyszkow.pl.                                                                                   

Osoby zainteresowane uczestnictwem w w/w projekcie proszone będą do zgłoszenia się do doradcy klienta w celu wypełnienia ankiety początkowej. Rekrutacja będzie odbywała się od miesiąca lutego 2016r. do końca roku.

 

 

Serdecznie zapraszamy

 

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Wniosek o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych dla osoby bezrobotnej w wieku do 30 lat PO WER 2016-01-26 616.4kB plik stracił ważność
Dokument PDF Wniosek o organizację stażu dla osoby bezrobotnej do 30-go roku życia (PO WER) 2016 2016-01-28 349.92kB plik stracił ważność
Dokument PDF Wniosek o przyznanie bonu stażowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia PO WER 2016-02-09 285.55kB plik stracił ważność
Dokument PDF Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia PO WER 2016-02-09 394.04kB plik stracił ważność
Dokument PDF Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu na podstawie bonu stażowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku PO WER 2016-02-09 619.05kB plik stracił ważność
Dokument PDF Wniosek o gotowości utworzenia miejsc przygotowania zawodowego dorosłych - przyuczenia do pracy dorosłych PO WER 2016 kompletny 2016-03-15 1.13MB plik stracił ważność
Dokument PDF PLAKAT PROMOCYJNY BON STAŻOWY PO WER 2016 2016-04-07 214.05kB POBIERZ
Dokument PDF PLAKAT PROMOCYJNY PRACE INTERWENCYJNE PO WER 2016 2016-04-07 213.89kB POBIERZ
Dokument PDF PLAKAT PROMOCYJNY PRZYUCZENIE DO PRACY DOROSŁYCH PO WER 2016 2016-04-07 291.23kB POBIERZ
Dokument PDF PLAKAT PROMOCYJNY STAŻ PO WER 2016 2016-04-07 291.28kB POBIERZ
Liczba wyświetleń: 634
Rejestr zmian
Autor: Grzegorz Surma
Opublikował(a): Grzegorz Surma (2016-01-26 12:12:39)
Zredagował(a): Grzegorz Surma (2017-01-17 14:35:39)